Hướng dẫn đặt hàng

Bước 1: Truy cập website www.mypahmfob.com và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng

Bước 2: Click vào mục Thêm vào giỏ, màn hình sẽ hiển thị sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng (phía trên hình sản phẩm )

1. Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Chọn thêm sản phẩm và click vào thêm vào giỏ 

2. Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào Xem giỏ hàng

3. Ở mục Xem giỏ hàng , bạn có thể tăng hoặc giảm số lượng sản phẩm muốn mua , hoặc xóa sản phẩm không có nhu cầu mua nữa.

4. Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Thanh toán

5. Điền thông tin thanh toán vào from có sẵn.

6. Chọn hình thức thanh toán : chuyển khoản hoặc thanh toán khi giao

7. Ấn nút đặt hàng.

     ♥ HOTLINE HỖ TRỢ MIỄN PHÍ: 0939.650.410